Christian Rohrer geeft een extra dimensie aan user experience onderzoeksmethoden

GrafiekVorig jaar april schreef ik over data driven design, oftewel het ontwerpen laten aandrijven door research. Daarin toonde ik een tweedimensionaal model van informatiearchitect Steve Mulder om de beschikbare user research methodieken in kaart te brengen. Christian Rohrer heeft dit model nu verder ontwikkeld tot een vierdimensionaal model.

2 dimensies

Mulder’s model ging uit van 2 dimensies, die hij tegen elkaar uitzette op een x- en y-as:

  • Houding (wat men zegt) vs Gedrag (wat men doet)
  • Kwalitatief vs Kwantitatief

In mijn artikel Data driven design lichtte ik deze dimensies toe en vertaalde ik zijn model tot onderstaande figuur:

Steve Mulder's User Research landschap

3e dimensie: Context

Rohrer voegt hier een dimensie aan toe, namelijk de context waarin onderzoek wordt uitgevoerd. Hij onderscheidt onderzoeksvormen waarbij de respondent een website/product:

  • op natuurlijke wijze gebruikt, dus met zo min mogelijk interferentie door de onderzoeker;
  • aan de hand van een script gebruikt, dus waar de onderzoeker het gebruik stuurt;
  • niet gebruikt, dus interviews en dergelijke;
  • [combinatie van bovenstaande].

Dit resulteert in het volgende model:

4e dimensie: Tijd

Rohrer voegt ook nog de vierde dimensie – tijd – toe aan het model. De fase binnen het ontwikkelproces beïnvloedt tenslotte ook de keuze voor een bepaalde methodiek. Rhorer associeert ontwikkelfasen met doelstellingen:

  • Strategize: Het genereren van nieuwe ideeën en concepten in de beginfase;
  • Optimize: Het continu verbeteren van het ontwerp nadat de ontwerprichting is gekozen;
  • Assess: Het evalueren van het ontwerp nadat het in gebruik is genomen.
Doelen, benaderingen en methoden per projectfase
  Product ontwikkelfase
Strategize Optimize Assess
Doel: Inspireren, verkennen en kiezen van nieuwe richtingen en mogelijkheden Testen en optimaliseren van ontwerpen om risico te minimalisern en gebruikersvriendelijkheid te maximaliseren. Meten van product prestaties
Benadering: Kwalitatief en kwantitatief Vooral kwalitatief (script) Mainly Quantitative (summative)
Methoden: Ethnographic field studies, focus groups, diary studies, surveys, data mining or analytics Cardsorting, field studies, participatory design, paper prototype and usability studies, desirability studies, customer emails Usability benchmarking, online assessments, surveys, A/B testing

Wat is nu de waarde van deze modellen van Rohrer en Mulder? Onderzoek kost toch altijd tijd en geld. Om zo efficiënt mogelijk te onderzoeken, is het handig meteen de onderzoeksmethoden te kiezen die het beste passen bij de projectfase en de onderzoeksdoelstelling.